Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Udhezuesit e Importit te DHL Express: Shqiperi

Udhezuesit e transportit, mallrat standarde te ndaluara dhe te kufizuara, qe duhen marre parasysh kur nisni dergesa ne Shqiperi.

Mallra te Ndaluara per Shqiperine

Transporti i Mallrave---Çfare Duhet te Dini

Disa Mallra jane konsideruar si “Jo-Dokument” dhe kerkohen te shoqerohen nga nje fature, ne disa raste, me dokumenta shtese per doganen. Disa mallra jane kosideruar thjesht “Dokumenta” dhe kerkojne qe te plotesohet vetem DHL Waybill (AWB). Lista e me poshtme do t`ju shpjegoje me mire se çfare duhet te beni ne menyre qe te transportoni mallra te ndryshme.

Mallra te cilesuara Dokumenta (Kerkojne vetem DHL Waybill)

Bileta avioni, blank stock (NI)
Bileta avioni, te shitura/te vlefshme
Raporte Vjetore
Formulare te paplotesuar
Projekte
Libra: broshura/fletepalosje per qellime jo shitjeje
Kartevizita
Letra me vlere(NI)
Kataloge
Skema/Grafike
Çeqe, te anulluara (NI)
Çeqe te thyeshme (NI)
Dokumenta te printuara
Karte krediti (NI)
Dokumeta, per biznes te pergjithshem
Fatura,jo te bardha
Revista, periodike, gazeta
Manuale, teknike
Doreshkrime
Harta
Urdheresa Parash (NI)
Partitura, te printuara ose doreshkrim
Gazeta
Pamflete
Passports
Fotografi
Foto si pjese e raporteve te biznesit
Liste çmimesh
Manifestime te dhenash transporti te gjeneruara nga kompjuteri
Orare transporti
Diapozitive te tejdukshem
Formulare aplikimi per vize

Mallra, qe ju duhet te kontaktoni Keshilluesin tuaj lokal te Sherbimit me Klientin per te qartesuar kerkesat e transportit

Kalendare
Ditare
Publikime jo per shitje publike


Te gjitha mallrat e tjera Jo-Dokumenta duhet te shoqerohen nga nje DHL Waybill (AWB) dhe nje Fature.