Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Shërbime Doganore – Kontrolli i Veprimeve të Importit dhe Eksportit

DHL Express është specialiste ndërkombëtare në transport, me njohuri dhe eksperiencë të gjerë në trajtimin e çështjeve doganore në mbarë botën. Për qetësinë dhe sigurinë tuaj, ne ofrojmë një gamë të gjerë suporti doganor për proçese zhdoganimi standarte si edhe proçese zhdoganimi jo-rutinë. Duke siguruar që zhdoganimi të jetë një proçes i qetë dhe efikas, ne sigurojmë që dërgesat tuaja të mbërrijnë sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe ju krijojmë mundësinë të fokusoheni lirshëm në biznesin tuaj.

Pagesa shtesë për Shërbimet Doganore

Shërbime Doganore Mënyra e Pagesës Detyrim Shtesë
Parapagim për Detyrime Doganore Për dërgesë 1,230.00 Lekë
Pagesat Për dërgesë 1,230.00 Lekë
Magazinim Doganor Për dërgesë 600.00 Lekë dhe 25.00 Lekë për kg për ditë. Min 125.00 Lekë
Tranzit në Magazinë Doganore Për dërgesë 5,000.00 Lekë
Njoftimi i Agjentit Doganor Për dërgesë 2,500.00 Lekë
Deklarata e Eksportit Për dërgesë 1,500.00 Lekë
Zhdoganim Formal Për dërgesë 2,500.00 Lekë
Hyrje për Disa Artikuj në një Dërgesë Për dërgesë 500.00 Lekë per line, 1,000.00 Lekë per Bis
Agjenci të Tjera Qeveritare Për dërgesë Minimumi 4,000.00 Lekë
Modifikim i te Dhënave te Zhdoganimit Për dërgesë 6,135.00 Lekë
Transferimi tek Agjenti Doganor Për dërgesë 4,000.00 Lekë
Import ose Eksport i Përkohshëm Për dërgesë 2,500.00 Lekë
Në fuqi nga 1 Janar 2019