Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Udhëzues për dërgesat e Doganueshme DHL Express në Kinë

MëposhtëjanërregullatmëtërejadoganorepërKinën, tëcilathynënëfuqi duke filluarnga 1 Janar 2011.
Këto ndryshime janë përmbledhur si më poshtë: