Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Taksa e Karburantit

Ndryshimet e çmimeve të karburantit sjellin kosto luhatëse në industrinë e transportit, gjë që ka bërë të nevojshme një taksë karburanti të ndryshueshme e cila mund të rritet, të bjerë ose të hiqet, në varësi të lëvizjeve në çmimet e karburantit.

Taksa e Karburantit për shërbimet ndërkombëtare me Kohë të Caktuar (Time Definite) dhe Ditë të Caktuar (Day Definite) do të bazohet në mesataren mujore të çmimeve të karburantit të avionëve të tipit vajguri për US dhe Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC), sipas raportit të Departamentit të Energjisë së US.
Do të ketë një distancë dy mujore ne aplikimin e indeksit. Për shembull, çmimi mesatar i karburantit për Janarin, përdoret për të përcaktuar shtesën e aplikueshme për Marsin. Kjo vjen si rrjedhojë e datës së publikimit të të dhënave mbi çmimet.


DHL Express rezervon të drejtën e ndryshimit të indeksit dhe tabelës të taksës së karburantit me ose pa njoftim. Si shuma dhe zgjatja e shtesës do të përcaktohen vetëm me zgjedhjen e DHL.