Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Shtesa çmimi për Veprimtari të Veçanta

DHL Express është e angazhuar për tu ofruar klientëve shërbimin më të mirë të dorëzimit, dhe kjo është arsyeja për të cilën ne vazhdojmë të ofrojmë mbulim në më shumë pjesë të botës krahasuar me çdo kompani tjetër.
Për të ruajtur një nivel të qëndrueshëm të lartë shërbimi, DHL Express mbledh një shtesë çmimi për veprimtaritë e veçanta sipas kushteve të caktuara. DHL Express vlerëson rregullisht nivelin e këtyre shtesave të çmimeve për të pasqyruar kostot e ndryshueshme të lidhura me ofrimin e veprimtarive të veçanta, dhe ne përpiqemi të sigurojmë që këto pagesa mbeten të favorshme dhe të arsyeshme për klientët tanë.
Pagesat shtesë të mëposhtme janë të pagueshme për dërgesat ndërkombëtare:

Përshkrimi Pagesa Shtesë (EUR)
Zonë e Largët Dorëzimi 20.00 Eur ose 0.45 EUR/kg për më të lartë
Zonë e Largët Tërheqje 20.00 Eur ose 0.45 EUR/kg për më të lartë
Mallra të Rrezikshme në Sasi të Përjashtuara 5.00 EUR
Mallra të Rrezikshme ne Sasi të Limituara 20.00 EUR
Mallra Plotësisht të Rrezikshme 80.00 EUR
Akull i Thatë (Un1845) 10.00 EUR
Bateri Litiumi Sektori II (PI966, PI969) 5.00 EUR
Bateri Litiumi Sektori II (PI967, PI970) Pa pagesë
Bateri Litiumi Sektori I, II (PI965) 80.00 EUR
Substanca Biologjike (UN3373) Pa pagesë
Mallra Konsumi ID8000 20.00 EUR
Pjesë Dërgese me Përmasa Përtej kufirit të lejuar 80.00 EUR
Paletë që Nuk Lejon Mbivendosje 150.00 EUR
Korrigjim Adrese 10.00 EUR
Hedhja e të Dhënave 3.00 EUR
Rrezik i Rritur 20.00 EUR
Destinacione me Kufizime 20.00 EUR
Pagesat shtesë të më poshtme janë të pagueshme për dërgesat brenda vendit, kur janë të ndryshme nga ato më sipër

Përshkrimi Pagesa Shtesë (EUR)
Zonë e Largët Dorëzimi 10.00 Euro ose 0.22 Euro/kg nëse është më e lartë
Korrigjim Adrese 5.00 EUR
Në fuqi nga 1 Janar 2019

Në rast se keni pyetje mbi pagesat shtesë ju lutem na kontaktoni.