Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Arrini qëllimet tuaja

Tek DHL keni një partner të forte në anën tuaj për t’ju siguruar mundësi të shkëlqyera të karrierës në të gjithë botën për administratën dhe profesionistë.

Ne ju mbështesim në zgjerimin e njohurisë tuaj dhe për t’u zhvilluar personalisht, duke mbajtur gjithnjë parasysh se jeta jashtë vendit të punës është po aq stimuluese sa edhe vetë puna.
Në nivelin botëror, ju ndihmojmë të identifikoni fuqitë tuaja dhe të arrini potencialin tuaj nëpërmjet mundësive dhe programeve të ndryshme për karrierën:
Si pjesë e zhvillimit tuaj professional, jemi të angazhuar që t’ju mbështesim në përmirësimin e aftësive tuaja dhe zgjerimin e ekspertizës tuaj.

Nëpërmjet mylearningworld.net, porta jonë e mësimit në internet, ofrojmë një sferë të gjërë mundësish për arsim, trainim dhe zhvillim të mëtejshëm. Kjo përfshin mësimin e gjuhëve të huaja, trainimin në njohuritë dhe aftësitë e ndryshme të ekspertëve dhe të funksionimit, drejtim, aftësi shoqërore dhe teknikat e administrimit.
Gjithashtu kemi zbatuar sistemi ynë i administrimit të paraqitjes. Ai na garanton që të vlerësojmë potencialin e punonjësve tanë që nga fillimi. Kjo na lejon që të mbështesim zhvillimin tuaj për të ardhmen.

Arrini suksesin me ne!

DHL ofron punë interesante dhe sfiduese në fusha të ndryshme funksionale për administratën dhe profesionistët anembanë botës.

Gjeni mundësinë e duhur për ju duke shqyrtuar faqen e Punëve tona ose duke marrë pjesë në një nga programet tanë.