Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Marrëveshja e Sigurisë së Jetës në Transportin Detar (SOLAS)

Efektive nga 1 Korrik 2016y 2016
Transporti i konteinerëve është një biznes mjaft i sigurt. Gjithësesi, në vitet e fundit, industria ka hasur incidente shumë të mëdha në det dhe në breg të shkaktuara nga konteinerë të paketuar të cilët kanë patur peshë të deklaruar të pasaktë. Për të parandaluar këtë, Organizata Ndërkombëtare Detare (IMO), në bashkëpunim me përfaqësues të industrisë, ka përshtatur rrjedhimisht rregulla specifike si pjesë e Marrëveshjes SOLAS (Siguria e Jetës në Transportin Detar) duke përfshirë një Masë Bruto të Verifikuar (VGM).

Qëllimi i kërkesës së VGM është të sigurohet një peshë e saktë bruto e konteinerëve të paketuar në mënyrë që anijet dhe operatorët terminalë të mund të përgatisin plane për kapacitetin e ngarkimit të anijeve përpara se të ngarkohen ngarkesa në anije. Kjo kërkesë mbron anijet dhe punonjësit dhe pasuritë e operatorëve terminalë, ashtu si dhe ngarkesën e dërguesit.