Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Aplikacione dhe Gjurmime Transporti

Ashtu si ndjekja dhe gjurmimi, DHL-ja punon mbi programe te metejshme lidhur me mjetet qe do te perdore kur perballet me klientin. Per tu bere pjese e ketyre sistemeve dhe te siguroni informacionin e duhur, kerkohen detaje hyrje dhe fjalekalime.
Per me shume informacion, apo per te biseduar me dike personalisht se ku ndodhet dergesa juaj, ju lutemi kontaktoni sherbimi me klientin, i cili do t`ju jape nje transparence te plote te gjithe dergesave tuaja.