Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Vizioni ynë, misioni ynë, strategjia jonë

  • Vizioni ynë është të jemi kompania e logjistikës e botës.
  • Misioni ynë – Përsosmëria. Ofruar thjesht. – është aspirata jonë.
  • Strategjia jonë e 2020: Fokus - Lidhje - Rritje është udhërrëfyesi ynë drejt së ardhmes.

Ne duam të krijojmë lidhje midis njerëzve dhe të përmirësojnë jetën e tyre. Dhe këtë e bëjmë duke qenë të fokusuar në mënyrë të pakomprometueshme te klienti dhe duke ofruar përsosmëri çdo ditë.

Të qenit Kompania logjistike e botës shkon përtej pranisë tonë globale në mbi 220 shtete dhe territore. Kjo gjithashtu shkon përtej aftësisë tonë unike për të ofruar një gamë mbresëlënëse zgjidhjesh logjistike.

Ne duam të jemi kompania e vetme e logjistikës së cilës i drejtohen njerëzit, e cila përfshin nevoja dërgimi, mundësi karriere dhe investimi, si dhe standardin global për praktikën e përgjegjshme të biznesit.

Strategjia 2020: Fokus - Lidhje - Rritje
Vizioni, misioni dhe objektivat tona për të ardhmen u përcaktuan fillimisht në Strategjinë 2015 dhe së fundmi u rifokusuan dhe u ritheksuan në "Strategjinë 2020: Fokus - Lidhje - Rritje."

Është një strategji e thjeshtë pa thjeshtësi. Mbështetur në tre shtyllat e fokusit, lidhjes dhe rritjes, ne kemi parashtruar një plan të qartë për vitet në vijim, me objektiva ambicioze por të arritshme.

Ne jemi një kompani globale logjistike, e cila është pozicionuar mirë në tregjet botërore në zhvillim. Ne qëndrojmë të fokusuar te logjistika si veprimtaria jonë kryesore, ndërkohë që kontribuojmë për një botë më të mirë, të cilën e quajmë "Të jetuarit me përgjegjësi".
false false

Qëllimi ynë

Close

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1_89x49.jpg

Lidhja e njerëzve, përmirësimi i jetës
Duke lidhur njerëzit, "DHL" luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e jetës. Siç e shihni, ekziston një lidhje e thellë ndërmjet tregtisë dhe prosperitetit. Tregtia botërore varet nga logjistika, çka do të thotë se si kompani logjistike ne mund t'i sjellim shoqërisë vlera të vërteta.

Ne dorëzojmë shumë më tepër se thjesht pako dhe kuti dhe sigurohemi që ato të mbërrijnë në kohë: ne dorëzojmë prosperitet, transportojmë shëndet, fuqizojmë rritjen, shpërndajmë lumturi. Çdo ditë ne lidhim njerëzit, duke përmirësuar jetën e tyre.

Lexoni më tepër (disponohet vetëm në anglisht): Mission and Vision